Schoolreglement

Onze school wil een plek zijn waar kinderen ongestoord kunnen opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Schoolreglement

DIGIcharter

Dit digicharter heeft als doel de verwachtingen van ouders, school en leerkrachten naar elkaar toe te
verduidelijken op vlak van digitale communicatie.
Wij willen in onze scholengemeenschap Briljant Basisonderwijs proactief inzetten op:
● een efficiënte en doeltreffende communicatie
● een vlotte toegankelijkheid voor iedereen
● het digitaal welzijn