Belangrijke mededelingen

Op woensdag 23/09/2020 is het pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! Wens je info over de opvang georganiseerd door de gemeente? Je kan de nodige info vinden bij 'Praktisch' en 'voor -en naschoolse opvang'

Wil je graag kennismaken met onze school of wil je je kind graag inschrijven voor het schooljaar 2020-2021? Wens je info over onze maximumcapaciteit (KS=175 en LS=300)? Je kan de nodige info vinden bij 'Praktisch' en 'inschrijven van leerlingen'.
Of contacteer ons via telefoon of mail. Altijd welkom!