Welkom
in de klas L4A

4a

Hallo,
ik ben juf Elke

25 jaar lang gaf ik les in Antwerpen. Ik ben heel blij met de kans om nu les te kunnen geven in het 4de leerjaar in deze school, wat dichter bij huis.
Ik vind het belangrijk dat binnen onze klasgroep iedereen zichzelf kan zijn met zijn talenten, maar ook met de dingen die wat moeilijker gaan.
Een goede groepssfeer, waarbij iedereen elkaar aanvaardt zoals die is, waar we van elkaar kunnen leren en waar we elkaar leren helpen, waar het nodig is, is de basis van alles. Een goede groepssfeer vraagt ook goede communicatie. Daar wordt veel belang aan gehecht binnen onze klasgroep en vind ik ook belangrijk naar ouders toe.  Lesgeven en leerlingen doen groeien en een gepaste aanpak bieden, blijf ik ontzettend boeiend vinden. In mijn vrije tijd ga ik graag op vakantie, spreek ik graag af met vrienden of verken ik graag nieuwe plekjes.

Wat leer je in mijn klas?

  • In het vierde leerjaar leren we wie we zijn. Ons eigen ‘ikje’ kan nog alle kanten uit. Met vallen en opstaan. In de klas leren we om samen te werken, om zelfstandig aan de slag te gaan, om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  • We oefenen op het stellen van vragen: wie, wat, waarom, wanneer, … want door goede vragen te stellen, kom je veel te weten. 
  • Bij het rekenen werken we verder op wat we de vorige jaren aangereikt kregen. Inzicht in de kommagetallen in wel een grote stap voor ons.

Neem een kijkje in de
wereld van klas L4A

Lees onze blog

Handjes 1