Onze schoolvisie

In onze school zochten we met het hele team naar de troeven die we belangrijk vinden in ons onderwijs. Dit resulteerde in acht woorden die ons leiden in het groeiproces van onze kinderen, onze leerkrachten en onze school: hartelijk, zorgend, sociaal, respectvol, krachtig, veelzijdig, basis en zelfsterk. We zetten in op de kracht en talenten van kinderen en  leerkrachten en een harmonische ontwikkeling. We focussen op autonomie, samenwerking, differentiatie, projectwerk en teamteaching en dat alles doen we op basis van het leerplan Zill en in een christelijk kader.

Team23 24
Dsc8153
Speelplaats Lager
Konijnen

Onze waarden

HARTELIJK ZORGEND SOCIAAL RESPECTVOL

Op onze school kan en mag iedereen zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. We stimuleren onze kinderen om respectvol om te gaan met elkaar en hun omgeving. Vriendelijk zijn, meelevend zijn en elkaar aanvoelen, zijn noodzakelijk om SAMEN SCHOOL te maken. Zo geloven we dat ze blijven doorgroeien tot hartelijke, zorgende en sociale kinderen.

ZELFSTERK

Wij sturen onze kinderen aan om, op een 5D-wijze (Durven, Dromen, Denken, Doen en Doorgroeien), zin te hebben in het leren. Dit doen we door hen aan te moedigen om op een zelfstandige manier, sterk in hun schoenen te staan, met vallen en opstaan. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen talenten, sterktes en zwaktes leert kennen om zo verder te ontwikkelen tot de ZELFSTERKE mens die hij of zij wil zijn.

KRACHTIGE, VEELZIJDIGE BASIS

Samen willen we voor alle kinderen een goede basis met een brede waaier aan activiteiten en werkvormen. We geloven dat kinderen op deze manier alle facetten van zichzelf ontdekken, ontwikkelen en hierin doorgroeien. Kortom, een kind dat samen met anderen hoofd, hart en handen veelzijdig en krachtig ontwikkelt.

CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD

Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool geloven we in het belang van een inspirerende basis voor de opvoeding van kinderen. Mede door gezamenlijke belevingsmomenten en vieringen maken de kinderen ook kennis met deze waarden.

Schoolteam

Directie

Administratie en beleidsondersteuning

Kleuterschool

Lagere school

Schoolondersteuners

juf Ellen
Schoolondersteuner kleuterschool
Website 50
juf Inge
Schoolondersteuner lagere school

Bewegingsopvoeding

ICT

Website 33
meester Stef
Website 37
meester Glenn
Website 38
meester Dolf

Onderhoudspersoneel

Website 30
juf Christine
Website 10
juf Krisztina
Handjes 1