Dagindeling

Voormiddag Namiddag
Maandag 8u40 – 12u15 13u25 – 15.20u
Dinsdag 8u40 – 12u15 13u25 – 15.20u
Woensdag 8u40 – 12u15
Donderdag 8u40 – 12u15 13u25 – 15.20u
Vrijdag 8u40 – 12u15 13u25 – 15.20u

 

Dagindeling

Onze school is alleen open tijdens de schooluren. De kinderen worden opgevangen vanaf een kwartier voor en tot een kwartier na schooltijd. Tijdens de middag is er voor de kinderen die op school blijven eten toezicht voorzien.
In de voormiddag kunnen de kinderen zich tijdens de speeltijd extra uitleven op de speelplaats, net zoals op het einde van de schooldag.
Tijdens de middag kunnen de kinderen op school of thuis eten. Kinderen die ‘s middags buiten de school gaat eten, worden tussen 13.10 uur en 13.25 uur terug op school verwacht.

Voor 8.25 uur en na 15.40 uur zijn de kinderen welkom op de buitenschoolse kinderopvangdienst, ingericht door het gemeentebestuur van Putte. Tot 8.25 uur en na 15.40 uur is de school immers gesloten en is er geen toezicht op school. Tot 8.25 uur kunnen de kinderen onder toezicht van de (groot)ouders wachten aan de poort in de dreef, aan de poort in de Waverlei of aan de witte lijn op de ‘parking’ van de school.

Voor sommige kleuters is het moeilijk om afscheid te nemen van hun ouders of grootouders wanneer ze naar school gebracht worden. Een kort afscheid biedt vaak al een oplossing! ’s Ochtends afscheid nemen op de afgesproken plaats biedt duidelijkheid en zo kan jouw kind rustig met de nieuwe schooldag starten.
We beginnen iedere nieuwe dag met een onthaalmoment. Dat doen we graag samen met alle kinderen. Kinderen die te laat komen, missen het onthaalmoment en verstoren dit moment voor de andere kinderen. Dat vinden kinderen, ook kleuters, echt niet fijn. Daarom vragen we om je kind tijdig naar school te laten vertrekken of te brengen.

In de voormiddag kunnen de kinderen zich tijdens de speeltijd extra uitleven op de speelplaats, net zoals op het einde van de schooldag.

Op het einde van een schooldag worden de kleuters in de polyvalente zaal of aan hun klasraam opgehaald. De kinderen van de lagere school die zelf naar huis gaan, gaan mee met hun rij. De ouders die hun kinderen van de lagere school ophalen, vragen we om de kinderen op te wachten aan de poort van de dreef of aan de witte lijn van de ‘parking’ van de school.

Op school wordt de hele dag door hard gewerkt, gespeeld en geleerd. Spreek de juf of de meester gerust aan voor of na de lessen of vraag om een afspraak met de leerkracht te maken. Een onderbroken les vinden de kinderen en de leerkracht immers niet leuk. Heb je een dringende vraag, dan je steeds terecht bij het secretariaat of de directeur.