Sportraad

Wij zijn een groep van gemotiveerde ouders en leerkrachten die op een leuke manier nadenken over de sportactiviteiten op school. Hiermee willen we sport en beweging promoten bij de leerlingen. Aan de hand van het sportkaartensysteem worden de kinderen warm gemaakt om deel te nemen aan verschillende sportieve activiteiten. Hiervoor hoef je geen topatleet te zijn. Motivatie is minstens even belangrijk. Maar ook onze motivatie is grensverleggend … op het einde van het schooljaar komt dit tot uiting in een spetterende daguitstap met het team.

Sportraad1

Sportkaart

De sportkaart is een klaslijst die in de turnzaal hangt en waarop de leerlingen gedurende gans het schooljaar punten kunnen verdienen.

Bij de werking van de sportkaart werd rekening gehouden met het opzet zélf, de aangeboden kansen om punten te verdienen, de motivatie van de leerlingen, de competitiegeest, het groeps(klas)gevoel, de mogelijkheid om ook ‘minder sportieve leerlingen’ kansen te bieden, … maar vooral: de gelijkheid van kansen voor ALLE leerlingen om de felbegeerde titel van ‘sportiefste leerling’ of ‘sportiefste klas’ in de wacht te slepen.

Onze sportkaart omvat 4 kolommen:

  1. sporttekeningen-sportartikels
  2. brevetten
  3. binnenschoolse sportactiviteiten
  4. inzet/gedrag tijdens bewegingsopvoedingslessen

Om sportiefste leerling te kunnen zijn, moeten de leerlingen in elk van die 4 kolommen minstens 1 punt verdiend hebben.

  • In kolom 1 kunnen de leerlingen elk trimester maximum 3 punten verdienen, telkens door een artikel of tekening te maken van een sportieve schoolactiviteit.
  • In kolom 2 verdienen de leerlingen een punt wanneer ze in een proef slagen.  Het behalen van een brevet levert een extra punt op!
  • Kolom 3 wordt ingevuld bij een deelname aan de aangeboden sportactiviteiten binnen de schooluren (middagsport en activiteiten tijdens de lesuren, de leerlingen worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de lessen LO en via de affiches in de turnzaal en op de speelplaats). Alle activiteiten die plaatsvinden op woensdagnamiddag tellen niet mee voor een punt op de sportkaart.
  • Kolom 4: Naar voorbeeld van 1 van onze ‘fundamenten’ (hartelijk, sociaal, zorgend en respectvol) kunnen de kinderen maandelijks een extra punt verdienen indien ze een goed gedrag vertonen tijdens de LO-lessen naar leerkracht en medeleerlingen toe.

In de turnzaal en op de schoolwebsite vind je de schoolsportplanning, die we in het begin van het schooljaar opmaken. Deze lijst kan iedereen telkens raadplegen om te zien wat voor zijn/haar klas aangeboden wordt.

Op het einde van het schooljaar organiseert de sportraad telkens een leuke sportieve uitstap voor alle sportiefste leerlingen en de sportiefste klas van onze school.

Vragen i.v.m. onze sportkaart worden graag beantwoord door de leerkrachten bewegingsopvoeding. Wij zijn ervan overtuigd dat het opzet van de sportkaart de leerlingen nog meer zal stimuleren om de sportieve uitstraling van onze school mee verder uit te bouwen!

Lasershooten