Buitenschoolse opvang OLLIE

De buitenschoolse kinderopvangdienst OLLIE is opgericht door het gemeentebestuur van Putte en maakt deel uit van de Cluster Gezin en Vrije tijd. Zij is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van de kinderopvangdienst OLLIE en aan de voorschriften van Kind & Gezin.

Gegevens

 • Secretariaat: Gemeenteplein 1 – 2580 Putte
 • Telefoon: 015/ 76 78 80
 • Mail: claudine.vanhove@putte.be
 • Website: www.putte.be
 • Coördinator: Claudine Van Hove
 • Administratief medewerker : Isabelle Lauwers & Fabienne Haesevoets
 • Logistiek medewerker : Kim Casteels
 • Bevoegde schepen: Inge De Bie

Locaties

 • Villa Kakelbont voor VBPutte Centrum op ma, di, do en vr.
  Alice Nahonstraat 4, Putte
  0496 14 69 48 of 015 76 76 40
 • De Cacetoe voor VBPutte Centrum op woensdag.
  Borgstraat 52, Beerzel
  0495 45 40 49 of 015/ 22 19 93

Openingsuren

 • Voor – en na schooltijd: 7u tot 8u40 & 15u30 tot 18u30
 • Woensdag: 7u00 tot 8u40 en van 12u15 tot 18u30
 • Tijdens pedagogische studiedagen en vrije schooldagen : 7u tot 18u30
 • Tijdens schoolvakanties: 7u tot 18u30
 • Woensdagmiddag en schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één locatie, De Cacetoe.
 • De schoolvrije dag opvang gaat steeds door in De Cacetoe. Het gemeentebestuur staat in voor het noodzakelijke (bus)vervoer tussen de scholen en de locaties.

Tarieven

 • Voor en na schooltijd: 1,15 euro per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag: 1,15 euro per begonnen half uur
 • Schoolvrije dag en Schoolvakanties :
 • - 12 euro voor opvang hele dag
  - 7 euro voor opvang halve dag
 • Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de volledige ouderbijdrage. Sociaal tarief met korting van 50% is mogelijk. Hiervoor dient u contact op te nemen met de coördinator.
 • Voor fruit en drank wordt een extra bijdrage aangerekend.

Inschrijving


Er zijn 2 soorten inschrijvingen:

Algemene inschrijving = opmaak dossier:

 • Ouders die gebruik wensen te maken van de buitenschoolse opvang, schrijven hun kinderen vooraf in bij de coördinator. Deze inschrijving moet gebeuren voor het eerste verblijf van het kind in de opvang. Hierbij wordt het contract tussen ouders en de dienst afgesloten en het huishoudelijk reglement besproken.
 • De dienst buitenschoolse opvang werkt enkel op afspraak: u kan een afspraak inboeken via www.putte.be een afspraak maken of u kan bellen naar het onthaal op het nummer : 015/ 76 78 80

 • Dagdagelijkse inschrijving, woensdagmiddag, schoolvrije dagen en vakantie-inschrijving = reservatie opvang :

 • Voor elke opvang is het noodzakelijk om de kinderen vooraf in te schrijven, u kan dit beschouwen als het dagdagelijks reserveren van een opvangplaats voor uw kind(eren).
 • Alle inschrijvingen (reservaties) gebeuren online via de webshop, u dient hiervoor een account aan te maken voor de webshop van gemeente Putte . Hiervoor gaat u naar de website ( www.putte.be), klikt op het icoon webshop en volgt de richtlijnen.
 • Reservaties voor dagdagelijkse opvang zijn niet gelimiteerd, alle kinderen kunnen steeds terecht in onze locaties . Voor schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagmiddagopvang zijn de plaatsen wel gelimiteerd. Bij inschrijving kan u steeds zien hoeveel beschikbare plaatsen er zijn voor deze opvangdagen.
 • Annulaties en bijkomende reservaties van inschrijvingen kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van een volgende opvangperiode (ochtend en avond, woensdagmiddag). Schoolvrije dagen kunnen geannuleerd worden tot de dag voordien 19u ' s avonds. Voor vakantieopvang kan kan geannuleerd worden tot de vrijdag 19u, voorafgaandelijk aan een volgende speelweek.

 • Belangrijk

  Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening dient u een account aan te maken voor de webshop van de gemeente. Deze account hoeft u maar één keer aan te maken, u hoeft dus niet voor elk aangeboden product via de webshop een aparte account aan te maken.

  Kinderen worden digitaal geregistreerd via het gebruik van een badge. U dient deze op voorhand aan te kopen via de webshop. Het praktische gebruik van de badge wordt uitgelegd door onze dienst.

  Al onze kinderen zijn verzekerd, zowel tegen burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen.

  Een kind wordt automatisch uitgeschreven ( stopzetting contract) wanneer het naar de middelbare school gaat.

  Alle wijzigingen in gezinstoestand, adreswijzigingen enz…kan u zelf uitvoeren via uw account. Sommige zaken zijn belangrijk om ook persoonlijk door te geven aan de dienst, zodat met aanpassingen kan rekening gehouden worden

  Let op : het is noodzakelijk om de juiste school in te geven, anders kan je niet op de juiste locatie inschrijven.

  Voor al uw vragen, opmerkingen kan u steeds terecht bij de begeleiding op de locaties of bij de coördinator op de Cluster Gezin & Vrije tijd. Wij bevinden ons in het gemeentehuis op de eerste verdieping. Indien u een persoonlijk gesprek wenst dan maakt u een afspraak via www.putte.be / afspraak maken of u kan bellen naar het onthaal op het nummer : 015 76 78 80

  COVID-19

  Sinds de uitbraak van COVID-19, zijn wij genoodzaakt om de dagelijkse werking aan te passen aan alle geldende maatregelen . Afhankelijk van de richtlijnen kunnen hierdoor steeds wijzigingen doorgevoerd worden. Wij proberen er voor te zorgen dat we de meest optimale situatie aangaande buitenschoolse opvang kunnen aanbieden aan ouders, hierbij steeds rekening houdend met de opgelegde maatregelen.

  Mogen wij daarom met aandrang vragen om alle mails te lezen die er vanuit het online inschrijvingssysteem worden doorgestuurd. Op deze manier blijft u altijd op de hoogte van mogelijke aanpassingen en /of wijzigingen.

  Let op : mailadres van waaruit al onze info wordt verstuurd: recreatex…putte.be, soms komen deze mails in de spam terecht. Gelieve dit dus goed na te kijken en desgevallend aan te passen in uw mailbox.