Buitenschoolse opvang OLLIE

De buitenschoolse kinderopvangdienst OLLIE is opgericht door het gemeentebestuur van Putte en maakt deel uit van de kinderopvang en de jeugddienst. Zij is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Iedere gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van de kinderopvangdienst OLLIE en aan de voorschriften van Kind & Gezin.

Gegevens

 • secretariaat: Gemeenteplein 1 – 2580 Putte
 • telefoon: 015/ 76 78 80 (algemeen) of 015/ 76 78 98 (rechtstreeks)
 • mail: claudine.vanhove@putte.be
 • coördinator: Claudine Van Hove
 • administratie: Diane Maes & Sandra Van Camp

Locaties

 • Villa Kakelbont voor VBPutte Centrum op ma, di, do en vr.
  Alice Nahonstraat 4, Putte
  0496 14 69 48
 • De Cacetoe voor VBPutte Centrum op woensdag.
  Borgstraat 52, Beerzel
  0495 45 40 49

Openingsuren

 • Voor – en na schooltijd: 7u tot 8u30 en van een kwartier na schooltijd tot 18u30
 • Woensdag: 7u00 tot 8u30 en van 12u tot 18u30
 • Vrijdag: 7u00 tot 8u30 en van een kwartier na einde schooltijd tot 18u30
 • Tijdens schoolvakanties: 7u tot 19u
 • Woensdagmiddag en schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één of meerdere locaties.
 • Het gemeentebestuur staat in voor het noodzakelijke busvervoer tussen de scholen en de locaties.

Tarieven

 • Voor en na schooltijd: 1,05 euro per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag: 1.05 euro per begonnen half uur
 • Voor gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting van 25% gegeven.
 • Schoolvakanties: 11,50 euro voor opvang van meer dan 6 uur, 7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uur, 4 euro voor opvang minder dan 3 uur. Voor gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt hier ook een korting van 25% gegeven. Voor fruit en drank wordt een extra bijdrage aangerekend. Er bestaat ook een mogelijkheid voor het verkrijgen van een sociaal tarief. Hiervoor neemt u contact op met de coördinator.

Inschrijving

 • Er dient vooraf één algemene inschrijving te gebeuren, dit voor het opmaken van het dossier. U maakt hiervoor best een afspraak met de coördinator.

 • Nadien regelen ouders de latere inschrijvingen via de website van de gemeente Putte. Dit zowel voor de voor- als naopvang, de woensdagnamiddagopvang en de opvang tijdens vakantiedagen.

Belangrijk

Al onze kinderen zijn verzekerd, zowel tegen burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen. Het is noodzakelijk om elke dag de kinderen aan – en af te melden. Dit gebeurt op de locatie zelf bij registratie van het kind (aanwezigheidslijsten). Een kind wordt automatisch uitgeschreven wanneer het naar de middelbare school gaat. Alle wijzigingen in gezinstoestand, adreswijzigingen enz…worden doorgegeven aan de coördinator.