Belangrijke mededelingen

Wens je snel alle schoolpost digitaal te ontvangen? Dan is gimme de oplossing. Vraag ernaar!

Ons schoolfeest is verschoven naar zaterdag 27 april 2019. Gelieve aan te passen in elke kalender. Meer info volgt later.

Hoe verloopt ons bouwproject? Zie bij 'accenten' en 'bouwproject'.

Hier kan je ons huidig privacybeleidsplan volgen.

Wil je kennismaken met onze kleuterschool?

Kom dan naar onze OPENDEUR op woensdag 27 maart 2019 tussen 16.00 en 19.00 uur. Tot dan?