Schooluren:
• Lestijden:
- elke dag in de voormiddag van 8.40 uur tot 12.15 uur; - in de namiddag (op ma - di - do - vr) van 13.25 uur tot 15.20 uur.
• Tot een kwartier voor en na deze schooltijden is de schoolpoort open en is er toezicht van de leerkrachten. Tijdens de middag is er voor de kinderen die blijven ineten ook gepaste bewaking voorzien.
• Wie ‘s middags buiten de school gaat eten, wordt tussen 13.10 uur en 13.25 uur terug op school verwacht.
• Voor 8.25 uur en na 15.40 uur zijn de kinderen welkom op de buitenschoolse kinderopvangdienst Villa Kakelbont opgericht door het gemeentebestuur van Putte of zijn ze onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
• Afwijkingen voor het vervroegd verlaten van de school dienen steeds vooraf schriftelijk gemeld te worden aan de leerkracht of de directie.
Toegang tot de speelplaats, toiletten, klaslokalen:
• Vóór 8.25 uur wacht iedereen buiten aan de groene poort bij de fietsenstalling of aan de witte lijn. Gelieve je kind om veiligheidsredenen niet te vroeg naar school te sturen. De poorten worden geopend om 8.25 uur, tenzij bij vooraf aangekondigde uitstappen.
• Aan alle ouders of begeleiders die de kinderen naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen op de afgesproken plaatsen.
• Om de klaswerking niet te verstoren vragen wij aan de ouders of de begeleiders zich niet in de schoolgebouwen te begeven tijdens de lesuren. Als er iets te bespreken valt, kan dit steeds voor of na de lessen of na afspraak met de leerkracht. Ook bij de directie kan je altijd terecht met vragen, problemen of voorstellen.
• De oprit van de school is zeker verkeersvrij telkens een kwartier voor elk schoolbegin en –einde. Dit om het brengen en afhalen van de kinderen én de rijen niet te hinderen.
• De schoolparking houden we zoveel mogelijk verkeersvrij. Zo kunnen we deze extra ruimte mee benutten, indien nodig. Er zijn voor iedereen voldoende parkeermogelijkheden te vinden in de onmiddellijke schoolomgeving.
Te laat komen:
• Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. Daarom: zorg er voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig aankomt op school (ook voor de kleuters).
• Voor sommige kleuters is het moeilijk om afscheid te nemen van hun ouders of grootouders als ze naar school gebracht worden. De ervaring leert ons echter dat de kinderen er het meeste baat bij hebben als u na een kort afscheid de polyvalente zaal verlaat en de opvang van uw kleuter aan de juf toevertrouwt. Het stoort immers de goede werking als de ouders onnodig in de polyvalente zaal blijven rondhangen.
Middagpauze:
Alleen de kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, mogen de school verlaten. De andere leerlingen zijn verplicht in de school te blijven. Voor elke afwijking hiervan is de toelating van de directeur of de klastitularis nodig na een schriftelijke melding vooraf van de ouders.
Einde van de lessen:
• De kleuters worden in de polyvalente zaal opgehaald door de ouders (grootouders of kinderopvang). Men moet zich wel begeven tot aan de juf zelf. Het is belangrijk dat zij weten door wie het kind wordt afgehaald.
• In de lagere afdeling zoeken de leerlingen bij het einde van de lessen onmiddellijk hun rij op. De ouders die hun kinderen van de lagere school ophalen, blijven wachten buiten de schoolpoort aan de dreef, of komen de kinderen via de parking afhalen in hun rij onder het afdak.
• De poort aan de dreef blijft gesloten tot de leerkracht die toezicht heeft ze opent. Geen enkel kind verlaat de school tenzij onder toezicht van de leerkracht (rij dorp en dreef) of als ze worden opgehaald door een ouder of begeleider op de speelplaats in de (ophaal)rij.
• Om 12.20 uur gaan alle nog aanwezige kleuters naar de refter.
• Om 15.40 uur worden alle nog aanwezige kinderen opgehaald door de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.
• Op woensdagmiddag rond 13.00 uur worden alle nog aanwezige kinderen door gemeentelijk vervoer opgehaald voor de buitenschoolse opvang in Beerzel.