De ganse schoolbrochure raadpleeg je hier.

U kan de schoolbrochure ook raadplegen door gebruik te maken van één van de onderstaande blauwe links.
Wens je toch een papieren versie te ontvangen? Laat het ons weten.

1. Algemene informatie

1.1 Verwelkoming
1.2 Contact met onze school
1.3 Ons pedagogisch project

2. Infobundel onderwijsregelgeving

2.1 Definities
2.2 Centrum Leerlingenbegeleiding
2.3 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
2.4 Afwezigheden
2.5 Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
2.6 Herstel- en sanctioneringsbeleid
2.7 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
2.8 Financiële bijdrage
2.9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame-en sponsorbeleid)
2.10 Privacy

3. Schoolreglement

3.1 Engagementsverklaring
3.2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
3.3 Ouderlijk gezag
3.4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
3.5 Afwezigheden
3.6 Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
3.7 Schooluitstappen
3.8 Getuigschrift basisonderwijs
3.9 Herstel- en sanctioneringsbeleid
3.10 Bijdrageregeling
3.11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
3.12 Vrijwilligers
3.13 Welzijnsbeleid
3.14 Organisatie
3.15 Leefregels
3.16 Participatie
3.17 Revalidatie - logopedie tijdens de lestijden
3.18 Privacy
3.19 Klachtenregeling
3.20 Infobrochure onderwijsregelgeving

4. Bijlagen

4.1 Personeelslijst
4.2 Ledenlijst
4.3 Jaarkalender
4.4 Financiële bijdrage
4.5 Goedkeuring schoolbrocure
4.6 Medicatie formulier
4.7 Model: afwezigheidsattest ouders