De laatste versie van onze schoolbrochure kan je hier downloaden.                       
 1. Algemene informatie
  1. Verwelkoming
  2. Contact met onze school
  3. Ons pedagogisch project
 2. Infobundel onderwijsregelgeving
  1. Definities
  2. Centrum Leerlingenbegeleiding
  3. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
  4. Afwezigheden
  5. Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
  6. Herstel- en sanctioneringsbeleid
  7. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
  8. Financiële bijdrage
  9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)
  10. Privacy
 3. Schoolreglement
  1. Engagementsverklaring
  2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
  3. Ouderlijk gezag
  4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
  5. Afwezigheden
  6. Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
  7. Schooluitstappen
  8. Getuigschrift basisonderwijs
  9. Herstel- en sanctioneringsbeleid
  10. Bijdrageregeling
  11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
  12. Vrijwilligers
  13. Welzijnsbeleid
  14. Organisatie
  15. Leefregels
  16. Participatie
  17. Revalidatie - logopedie tijdens de lesuren
  18. Privacy
  19. Klachtenregeling
  20. Infobrochure onderwijsregelgeving
 4. Bijlagen
  1. Personeelslijst
  2. Ledenlijsten
  3. Jaarkalender
  4. Financiële bijdrage
  5. Goedkeuring schoolbrochure
  6. Medicatie formulier
  7. Model: afwezigheidsattest ouders