00. Schoolfundamenten

Onze 3 fundamenten:

• HARTELIJK - ZORGEND – SOCIAAL - RESPECTVOL
• KRACHTIGE VEELZIJDIGE BASIS
• ZELFSTERK

01. De moeite waard?
Ja, want wie wil er geen veilige, kindvriendelijke, uitdagende omgeving die elk kind optimale ontwikkelingskansen biedt? WELKOM, ‘Waardje en Voltje’ zullen je gids zijn.
02. Optimale ontwikkelingskansen!
Opvoeden is kinderen helpen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. Het grootste geschenk dat je je kind kan geven is een sterk gevoel van eigenwaarde. Wat maakt een kind meer zeker dan de uitspraak en beleving: "Ik kan het zelf!"?
03. Uitnodigende leeromgeving!
Een aparte peuterklas, modern ingerichte klassen, verschillende extra zorglokalen, een goed uitgeruste sportzaal en een gezellige polyvalente binnenspeelzaal nodigen je kind uit tot spelen en leren. Op de ruime uitnodigende speelplaatsen in een groene omgeving zijn sport en spel nooit ver weg.
04. Hedendaags leren!
Je kind dagdagelijks uitdagen en mee begeleiden in zijn leerproces, via hedendaagse werkvormen en klasdoorbrekende projecten, is onze prioriteit. Zelf ontdekken, onderzoeken, samen werken,…zorgen mee voor een stevige basis naar het secundair onderwijs toe.
05. Sportief!
Sporten en bewegen… dat mag je kind niet missen. Een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten, zowel tijdens als na de schooluren, geeft veel bewegingskansen. Ook onze kleuters starten reeds met zwem -en fietslessen. In dit alles wordt het schoolteam ondersteund door enthousiaste ouders en de sportraad.
06. Veilig in het verkeer!
Je veilig kunnen gedragen in het verkeer, als voetganger of fietser, is levensnoodzakelijk. Daarom krijgt je kind praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie aangepast aan elke leeftijd.
07. Duurzame ontwikkeling!
Compostkabouter of –kid worden, tuinieren in de schooltuin, samen de afvalberg verkleinen,… In tal van projecten rond duurzame ontwikkeling krijgt je kind vele kansen om op te groeien met respect voor mens en milieu.
08. Christelijke waarden!
Je kiest voor een school 'onder de kerktoren' omdat je gelooft in het belang van een inspirerende basis voor de opvoeding van je kind. Mede door gezamenlijke belevingsmomenten en vieringen maakt je kind kennis met ook deze waarden.
09. Leren buiten de schoolmuren!
Sportklassen (3de leerjaren), boerderijklassen (4de leerjaren), zeeklassen (6de leerjaren) maar ook een bezoek aan de bakker, het ziekenhuis,… zorgen ervoor dat je kind een brede kijk op de wereld krijgt en het geleerde beter aansluit bij hun leefwereld.
10. Professioneel uitgebouwd team!
Samen met de klastitularis staan de leerkrachten bewegingsopvoeding, de SchoolOnderSteuners (SOS'ers) en de kinderverzorgster klaar voor de begeleiding van je kind. Ook een nauwe samenwerking met CLB en externe begeleiders zorgt ervoor dat elk kind optimale kansen krijgt.
11. Ouders en school, samen sterk!
Oudercontacten, infoborden, nieuwsbrieven, de website, een spontane babbel, … Een vlotte communicatie is belangrijk! Open staan voor vragen en suggesties, een helpende hand en een geëngageerde oudervereniging zijn allemaal een meerwaarde!
12. Kom kennismaken!
Onze school bezoeken op een gewone schooldag en het schoolleven bekijken zoals het is... kan altijd! Een telefoontje of e-mail volstaan om een afspraak te maken. Info over inschrijvingen en opendeurdagen vind je ook op onze website!