Moet je kind medicijnen nemen op school? Lees de richtlijnen en breng het ingevulde attest mee naar school!

Kinderen brengen heel wat tijd door op school. Het kan dan ook gebeuren dat een kind ziek wordt. Bij ziekte op school wordt een van de doorgegeven contactpersonen op de hoogte gebracht. We vangen de zieke leerling goed op, maar dienen nooit op eigen initiatief en zonder geldig attest medicatie toe. Noodmedicatie vormt hierop een uitzondering en wordt in alle noodgevallen toegediend.
In bepaalde gevallen (ziekte, medicatie op vaste basis) kan er medicatie op school genomen worden. Dit kan alleen na het bezorgen van het attest ‘Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift’. Op dit attest staat vermeld om welk geneesmiddel het gaat, wanneer het geneesmiddel genomen moet worden, welke dosis voorgeschreven wordt en eventuele voorzorgen, opmerkingen en mogelijk ongewenste effecten. Het attest bevat de contactgegevens van de voorschrijvende arts, de stempel van de arts, alsook zijn handtekening.
De naam van de leerling en de naam en handtekening van de ouder staan eveneens op het attest. Bij iedere wijziging van de (dosis van de) medicatie dient een nieuw attest bezorgd te worden.
Daarnaast dient medicatie die meegegeven wordt aan de school altijd in de originele verpakking te zitten.
Hiermee volgen we de richtlijnen van de overheid op.

Medisch attest nodig voor inname medicijnen op school!