Wapenstilstand is dit jaar ongemerkt voorbijgegaan. Maar in de klas werd er toch aandacht aan besteed. Vergeten mag gewoon niet!