Accent: 
De kinderen van het vierde leerjaar hebben bewezen dat ze vaardige stappers zijn. Ze kennen de verkeersregels en kunnen ze toepassen. Bedankt Leen, voor de goede voorbereiding en organisatie!