In de klas werd een enquête gehouden over angsten. Dan werden er in het taalboek uit een hele reeks vragen 5 vragen over angst gekozen en die werden gesteld aan de kinderen van de parallelklas. Een oefening in luisteren en spreken met toch wel verrassende resultaten. Etienne (3A) en Stan (3B) observeerden en schreven de goeie dingen die ze zagen op. Er werd geleerd om wat bijvraagjes te stellen om het antwoord vollediger te maken en Etienne en Stan zagen de de groepen beleefd, vriendelijk en soms moedig waren.