Na het beluisteren van het bijbelverhaal " Jezus en de storm" hebben de kleuters samen het verhaal gedramatiseerd. Een Jezus-figuur kiest zijn vrienden en ze stappen in de boot om samen op de zee te varen. Jezus is moe en valt in slaap. Plots komt er een zware storm. Jezus stilt de storm en zijn vrienden moeten vertrouwen hebben in een goede afloop.