Inschrijven tijdens de CORONA-periode!

Voor het schooljaar 2020-2021 kan dit, tot nader order, enkel via email (digitaal) of post worden aangevraagd. Contacteer ons vrijblijvend via e-mail secretariaat@vrijebasisschoolputte.be of telefonisch 015/75.71.33 tijdens onze schooluren.

 • Fysieke inschrijvingen en opendeurdagen zijn normaal verboden tot en met 31 augustus 2020.
 • Inschrijvingen kunnen uitzonderlijk fysiek gebeuren, maar enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.
 • Bezoek aan school mag mits volgende voorwaarden: als er geen leerlingen op school zijn, met max. 3 personen, na individuele afspraak, mits in acht nemen van alle veiligheidsmaatregelen.
We houden jullie op de hoogte van zodra hiervan wijzigingen worden doorgegeven.

Er is zeker en vast al heel wat info te vinden op onze website. Wens je onze school een bezoekje te brengen? Contacteer ons dan zeker voor een kennismakingsgesprekje en een rondleiding. Stuur ons gerust een mailtje met je correcte contactgegevens.

Zie ook in de schoolbrochure bij punt 2.3. - 3.1. - 3.2.

Een inschrijving kan pas ingaan na een schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer je als ouder beslist om het kind van school te veranderen, men niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

MAXIMUMCAPACITEIT van onze school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze school bepaald.

 • Voor onze kleuterschool bedraagt dit 175 kleuters.
 • In de lagere school is de maximumcapaciteit bepaald op 300 leerlingen.

Inschrijvingsmodaliteiten scholen grondgebied Putte schooljaar 2020-2021

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2018. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het sschooljaar 2020-2021.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 17 februari 2020 tot en met 6 maart 2020.
 • De andere inschrijvingen starten op 9 maart 2020.
 • Voor kleuters geboren vanaf 18 november 2018 t.e.m. 31 december 2018 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2019-2020.

Schooljaar 2019 – 2020

 • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 3 maart 2017)
 • Maandag 4 november 2019 (kinderen geboren voor 5 mei 2017)
 • Maandag 6 januari 2020 (kinderen geboren voor 7 juli 2017)
 • Vrijdag 3 februari 2020 (kinderen geboren voor 4 augustus 2017)
 • Maandag 2 maart 2020 (kinderen geboren voor 3 september 2017)
 • Dinsdag 20 april 2020 (kinderen geboren voor 21 oktober 2017)
 • Maandag 25 mei 2020 (kinderen geboren voor 26 november 2017)
 • Dinsdag 1 september 2020 (kinderen geboren voor 31 december 2017).Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2020-2021.