Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021!

Ouders die willen kennismaken met onze school en eventueel hun kind bij ons op school wensen in te schrijven, nemen best persoonlijk contact op met de school.

Voor het schooljaar 2020-2021 kan dit, tot nader order, enkel via email (digitaal) of post worden aangevraagd. Contacteer ons vrijblijvend via e-mail secretariaat@vrijebasisschoolputte.be of telefonisch 015/75.71.33 tijdens onze schooluren.

Vermits het momenteel vakantie is, kan het zijn dat u niet onmiddellijk antwoord ontvangt. Vanaf 17/08/2020 zijn we terug bereikbaar tijdens de schooluren en nemen we met u contact op om een afspraak in te plannen.

Gelieve duidelijk de volgende gegevens mee te delen:

• Naam leerling
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mailadres

We dienen nog steeds rekening te houden met de regelgeving betreffende corona:

 • Fysieke inschrijvingen en opendeurdagen zijn normaal verboden tot en met 31 augustus 2020.
 • Inschrijvingen kunnen uitzonderlijk fysiek gebeuren, maar enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.
 • Bezoek aan school mag mits volgende voorwaarden: als er geen leerlingen op school zijn, met max. 3 personen, na individuele afspraak, mits in acht nemen van alle veiligheidsmaatregelen.
We houden jullie op de hoogte van zodra hiervan wijzigingen worden doorgegeven.

Op donderdag 27 augustus 2020 van 17.00u tot 19.00 u wordt er een opendeur georganiseerd, maar dit is zeker onder voorbehoud en volgens de richtlijnen i.v.m. de corona-maatregelen.

Benieuwd naar de juiste instapdatum van je kleuter? Raadpleeg onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Er is zeker en vast al heel wat info te vinden op onze website.

Zie ook in de schoolbrochure bij punt 2.3. - 3.1. - 3.2.

Een inschrijving kan pas ingaan na een schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer je als ouder beslist om het kind van school te veranderen, men niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

MAXIMUMCAPACITEIT van onze school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze school bepaald.

 • Voor onze kleuterschool bedraagt dit 175 kleuters.
 • In de lagere school is de maximumcapaciteit bepaald op 300 leerlingen.

Inschrijvingsmodaliteiten scholen grondgebied Putte schooljaar 2020-2021

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2018. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het sschooljaar 2020-2021.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 17 februari 2020 tot en met 6 maart 2020.
 • De andere inschrijvingen starten op 9 maart 2020.
 • Voor kleuters geboren vanaf 18 november 2018 t.e.m. 31 december 2018 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2020-2021.

Schooljaar 2020 – 2021

 • Dinsdag 1 september 2020 (kinderen geboren voor 1 maart 2018)
 • Maandag 9 november 2020 (kinderen geboren voor 9 mei 2018)
 • Maandag 4 januari 2021 (kinderen geboren voor 4 juli 2018)
 • Maandag 1 februari 2021 (kinderen geboren voor 1 augustus 2018)
 • Maandag 22 februari 2021 (kinderen geboren voor 22 augustus 2018)
 • Maandag 19 april 2021 (kinderen geboren voor 19 oktober 2018)
 • Maandag 17 mei 2021 (kinderen geboren voor 17 november 2018)
 • Woensdag 1 september 2021 (kinderen geboren voor 31 december 2018).Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2021-2022.