Je kan je kind wel reeds online aanmelden via onderstaande knop. Van zodra deze aanmelding binnen is, contacteren wij jullie om een afspraak te maken voor de definitieve inschrijving.

Online aanmelden 

Voor het schooljaar 2022-2023 starten de inschrijvingen:

• Voor broers en zussen (voorrangsregeling): maandag 7 maart 2022.
• Vrije inschrijvingen: maandag 21 maart 2022.

Benieuwd naar de juiste instapdatum van je kleuter? Raadpleeg onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

MAXIMUMCAPACITEIT van onze school

De campusraad heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze school bepaald.

 • Voor onze kleuterschool bedraagt dit 175 kleuters.
 • In de lagere school is de maximumcapaciteit bepaald op 300 leerlingen.

Meer informatie rond inschrijvingen kan je terugvinden in onze schoolbrochure.

Een inschrijving kan pas ingaan na een schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer je als ouder beslist om het kind van school te veranderen, men niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Inschrijvingsmodaliteiten scholen grondgebied Putte schooljaar 2022-2023

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2020. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op maandag 7 maart 2022.
 • De andere inschrijvingen starten op maandag 21 maart 2022.
 • Voor kleuters geboren vanaf 1 december 2020 t.e.m. 31 december 2020 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2023..

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog even de instapmomenten voor de volgende schooljaren.

Schooljaar 2021 – 2022

 • Woensdag 1 september 2021 (kinderen geboren voor 2 maart 2019)
 • Maandag 8 november 2021 (kinderen geboren voor 9 mei 2019)
 • Maandag 10 januari 2022 (kinderen geboren voor 11 juli 2019)
 • Dinsdag 1 februari 2022 (kinderen geboren voor 2 augustus 2019)
 • Maandag 7 maart 2022 (kinderen geboren voor 8 september 2019)
 • Dinsdag 19 april 2022 (kinderen geboren voor 20 oktober 2019)
 • Maandag 30 mei 2022 (kinderen geboren voor 1 december 2019)
 • Donderdag 1 september 2022 (kinderen geboren voor 31 december 2019). Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2022-2023.
  Schooljaar 2022 – 2023
 • Donderdag 1 september 2022 (kinderen geboren voor 2 maart 2020)
 • Maandag 7 november 2022 (kinderen geboren voor 8 mei 2020)
 • Maandag 9 januari 2023 (kinderen geboren voor 10 juli 2020)
 • Woensdag 1 februari 2023 (kinderen geboren voor 2 augustus 2020)
 • Maandag 27 februari 2023 (kinderen geboren voor 28 augustus 2020)
 • Maandag 17 april 2023 (kinderen geboren voor 18 oktober 2020)
 • Maandag 22 mei 2023 (kinderen geboren voor 23 november 2020)
 • Vrijdag 1 september 2023 (kinderen geboren voor 31 december 2020). Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2023-2024.