Er is zeker en vast al heel wat info te vinden op onze website. Wens je onze school een bezoekje te brengen? Contacteer ons dan zeker voor een kennismakingsgesprekje en een rondleiding. Stuur ons gerust een mailtje met je correcte contactgegevens.

Zie ook in de schoolbrochure bij punt 2.3. - 3.1. - 3.2.

Een inschrijving kan pas ingaan na een schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer je als ouder beslist om het kind van school te veranderen, men niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Inschrijvingsmodaliteiten scholen grondgebied Putte schooljaar 2020-2021

De zes Putse scholen zijn in onderhandeling rond nieuwe stappen en afspraken hieromtrent. Zodra deze definitief zijn, zullen we dit posten op onze website en meedelen aan onze ouders via gimme of briefje.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2019-2020.

Schooljaar 2019 – 2020

  • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 3 maart 2017)
  • Maandag 4 november 2019 (kinderen geboren voor 5 mei 2017)
  • Maandag 6 januari 2020 (kinderen geboren voor 7 juli 2017)
  • Vrijdag 3 februari 2020 (kinderen geboren voor 4 augustus 2017)
  • Maandag 2 maart 2020 (kinderen geboren voor 3 september 2017)
  • Dinsdag 20 april 2020 (kinderen geboren voor 21 oktober 2017)
  • Maandag 25 mei 2020 (kinderen geboren voor 26 november 2017)
  • Dinsdag 1 september 2020 (kinderen geboren voor 31 december 2017).  Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2020-2021.