Centrumgegevens:

CLB “Het kompas” vestiging Heist-op-den-Berg
Fr. Coeckelbergsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg
telefoon: 015/24.81.10
fax: 015/24.96.63
heistopdenberg@clbkompas.be
www.clbkompas.be

CLB- team

Lieve Verlinden : paramedisch werkster - lieve.verlinden@clbkompas.be (verantwoordelijke kleuterschool)
Katleen Adriaens: psycho-pedagogisch consulent - katleen.adriaens@clbkompas.be (verantwoordelijke lagere school)
Carine Neutjens: maatschappelijk werkster - carine.neutjens@clbkompas.be
Annemie Bogaert: CLB-arts - annemie.bogaert@clbkompas.be

Het multidisciplinair dossier van uw kind

Zie schoolbrochure 2.2.

Voor vragen rond algemene werking

www.ond.vlaanderen.be/clb

Het medisch onderzoek

Het CLB staat tevens in voor de preventieve gezondheidszorg. De preventieve onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. Data komen in de nieuwsbrief van de school.

 • Algemene medische onderzoeken:
  • 4-jarigen: in het CLB
  • 5de leerjaar: in het CLB
 • Deelonderzoeken:
  • 3-jarigen: op school
  • 1ste leerjaar: op school
  • 3de leerjaar: op school
 • Selectieve onderzoeken:
  • Wanneer observaties in de klas of vorige onderzoeksresultaten hiertoe noodzaken.
 • Vaccinaties:
  • 1ste en 5de leerjaar (schriftelijke toestemming is noodzakelijk)

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen de vermelde arts. In dat geval dienen zij binnen de 15 dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de ‘equipe medisch schooltoezicht’ op voorvermeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de 90 dagen een andere schoolarts kiezen, die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende ‘equipe medisch schooltoezicht’.