Accent: 
In het vierde leerjaar laten we zien dat we vaardige stappers zijn. Verkeersouder Leen komt ons hier op voorbereiden. Vandaag oefenden de kinderen alvast enkele vaardigheden Oversteken bij een gemachtigd opzichter, een kruispunt met agent, een voetpad met een hindernis, ... De kinderen oefenen dit in de veilige omgeving op school. Pas dan kunnen we de straat op. Gelukkig waren er enkele mama's (en een opa) die ons kwamen helpen.