Accent: 
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. We kregen deze bekroning wegens onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Met de medaille wil VSV onze school in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Trots op onze bronzen medaille!