Sportaccenten

SPORTKAART en ZWEMBREVETTEN

SPORTKAART

De sportkaart is een klaslijst die in de turnzaal hangt en waarop de leerlingen gedurende gans het schooljaar punten kunnen verdienen.

Bij de werking van de sportkaart werd rekening gehouden met het opzet zélf, de aangeboden kansen om punten te verdienen, de motivatie van de leerlingen, de competitiegeest, het groeps(klas)gevoel, de mogelijkheid om ook ‘minder sportieve kinderen’ kansen te bieden, … maar vooral: de gelijkheid van kansen voor ALLE leerlingen om de felbegeerde titel van ‘sportiefste leerling’ of ‘sportiefste klas’ in de wacht te slepen.

Onze sportkaart omvat 3 kolommen:

  1. sportkrantje
  2. brevetten
  3. binnenschoolse sportactiviteiten.

Om sportiefste leerling te kunnen zijn, moeten de leerlingen in elk van die 3 kolommen minstens 1 punt verdiend hebben.

In de 1° kolom kunnen de kinderen elk trimester maximum 3 punten verdienen, telkens door een artikel (1° leerjaar: tekening) te maken voor het sportkrantje. In kolom 2 verdienen de leerlingen een punt wanneer ze een proef lukken van de zwem- en/of bewegingsbrevetten. Het behalen van een brevet levert een extra punt op!

Kolom 3 wordt ingevuld bij een deelname aan de aangeboden sportactiviteiten binnen de schooluren (middagsport en activiteiten tijdens de lesuren). Voor de activiteiten tijdens de middag wordt een bepaald aantal deelnames vereist (de kinderen worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de lessen LO en via de affiches in de turnzaal en op de speelplaats).

Alle activiteiten die plaatsvinden op woensdagnamiddag tellen niet mee voor een punt op de sportkaart.

In de turnzaal en op de schoolwebsite vind je de schoolsportplanning, die we met de sportraad in het begin van het schooljaar opmaken. Deze lijst kan iedereen telkens raadplegen om te zien wat voor zijn/haar klas aangeboden wordt.

Op het einde van het schooljaar organiseert de sportraad telkens een leuke sportieve uitstap voor alle sportiefste leerlingen en de sportiefste klas van onze school.

Vragen i.v.m. onze sportkaart worden graag beantwoord door de leerkrachten LO.

Wij zijn ervan overtuigd dat het opzet van de sportkaart de leerlingen nog meer zal stimuleren om de sportieve uitstraling van onze school mee verder uit te bouwen!

 

ZWEMBREVETTEN

Groen zwembrevet:

o 6m drijven

oo 10m zwemmen (vrije stijl)

 

Rood zwembrevet:

| 25m zwemmen (vrije stijl)

|| 3X 25m perfecte stijl: 20m schoolslag, 20m borstcrawl, 20m rugcrawl

||| 50m zwemmen, 10m onder water zwemmen

 

Geel zwembrevet:

* 100m zwemmen (Itegem: 40m SS, 30m BC, 30mRC, Heist: 50m SS, 25m BC, 25m RC)

** 30m gekleed zwemmen

*** 200m zwemmen (aantal lengtes dubbel van 100m)

 

Blauw zwembrevet:

+ 1 minuut watertrappen (handen en hoofd boven water)

++ 250m zwemmen (stijl naar keuze)

+++ 25m onder water zwemmen

++++ pop opduiken<

 

BLOSO brevetten: (voor 4°, 5° en 6° leerjaar)

ZWEMBREVETTEN erkend door BLOSO en het B.O.I.C.

Elementair brevet van zwemmer:

Zonder steun op de bodem 50 meter zwemmen in één stijl, ofwel in schoolslag, in crawl of in rugslag.

 

Voorbereidend zwembrevet:

A: 1 minuut watertrappen (handen en hoofd boven water)

B: 100 meter zwemmen in één stijl, ofwel in schoolslag, in crawl of in rugslag.

C: 25 m gekleed zwemmen (pyjama + kousen)

 

Brevet van zwemmer:

Zonder stil te houden en zonder de grond te raken 150m zwemmen in de volgende volgorde: 50m rugslag, 50m schoolslag, 50m crawl.

 

Brevet van 200m:

Zonder onderbreking 200m zwemmen in één correcte zwemstijl.

 

Brevet van 400m:

Zonder onderbreking 400m zwemmen in één correcte zwemstijl.

 

Brevet van 800m:

Zonder onderbreking 600m zwemmen in één correcte zwemstijl.

 

Brevet van 1000m:

Zonder onderbreking 1000m zwemmen in één correcte zwemstijl.