De laatste versie van onze schoolbrochure kan je hier downloaden.                       
 1. Algemene informatie
  1. Verwelkoming
  2. Organisatie van onze school
  3. Ons pedagogisch project
 2. Infobundel onderwijsregelgeving
  1. Definities
  2. Centrum Leerlingenbegeleiding
  3. Inschrijven van leerlingen
  4. Afwezigheden
  5. Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
  6. Orde- en tuchtmaatregelen
  7. Getuigschrift basisonderwijs
  8. Financiële bijdrage
  9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)
  10. Privacy
 3. Schoolreglement
  1. Engagementsverklaring
  2. Inschrijven van leerlingen
  3. Ouderlijk gezag
  4. Organisatie van de leerlingengroepen
  5. Afwezigheden
  6. Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs
  7. Schooluitstappen
  8. Getuigschrift basisonderwijs
  9. Orde- en tuchtmaatregelen
  10. Bijdrageregeling
  11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
  12. Vrijwilligers
  13. Welzijnsbeleid
  14. Organisatie
  15. Leefregels
  16. Participatie
  17. Revalidatie - logopedie
  18. Privacy
  19. Klachtenregeling
  20. Infobrochure onderwijsregelgeving
                 BIJLAGE (Inschrijvingsmodaliteiten 2018-2019)
 4. Bijlagen
  1. Personeelslijst
  2. Ledenlijsten
  3. Jaarkalender
  4. Financiële bijdrage
  5. Grondplan school
  6. Goedkeuring schoolbrochure
  7. Medicatie formulier
  8. Model: afwezigheidsattest ouders