We nodigen jullie uit op onze algemene vergadering op 18 januari om 20u in het leraarslokaal.

 
Volgende agendapunten:
  1. Goedkeuring vorig verslag
  2. Evaluatie schoolbingo
  3. Voorbereiding weekend
  4. Financiële stand van zaken
  5. Stand van zaken van de werkgroepen
  6. Overleg met ouderraad
  7. Schoolfeest
  8. Schoolnieuws
  9. Varia