Op de agenda staan volgende punten:  
 
  1. Goedkeuring vorig verslag
  2. Evaluatie weekend
  3. Evaluatie dag van de directeur
  4. Voorbereiding schoolfeest
  5. Voorbereiding schoolrestaurant
  6. Financiële stand van zaken
  7. Stand van zaken van de werkgroepen
  8. Schoolnieuws
  9. Varia
Om 20u in het leraarslokaal.