Er is zeker en vast al heel wat info te vinden op onze website. Wens je onze school een bezoekje te brengen? Contacteer ons dan zeker voor een kennismakingsgesprekje en een rondleiding. Stuur ons gerust een mailtje met je correcte contactgegevens.

Zie ook in onze schoolbrochure bij punt 2.3. - 3.1. - 3.2. en de extra bijlage bij deel 3 (inschrijvingsmodaliteiten schooljaar 2017-2018) voor wettelijke afspraken.

Een inschrijving kan pas ingaan na een schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer je als ouder beslist om het kind van school te veranderen, men niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Inschrijvingsmodaliteiten schooljaar 2018-2019

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het  inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2016. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 5 maart 2018 tot 16 maart 2018.
 • De andere inschrijvingen starten op 19 maart 2018.
 • Voor kleuters geboren vanaf 15 november 2016 t.e.m. 31 december 2016 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 2 september 2019.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2017-2018 en het volgende schooljaar 2018-2019.

Schooljaar 2017 – 2018

 • Vrijdag 1 september 2017 (kinderen geboren voor 2 maart 2015)
 • Maandag 6 november 2017 (kinderen geboren voor 7 mei 2015)
 • Maandag 8 januari 2018 (kinderen geboren voor 9 juli 2015)
 • Donderdag 1 februari 2018 (kinderen geboren voor 2 augustus 2015)
 • Maandag 19 februari 2018 (kinderen geboren voor 20 augustus 2015)
 • Maandag 16 april 2018 (kinderen geboren voor 17 oktober 2015)
 • Maandag 14 mei 2018 (kinderen geboren voor 15 november 2015)
 • Maandag 3 september 2018 (kinderen geboren voor 31 december 2015).  Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2018-2019.

 

Schooljaar 2018-2019

 • Maandag 3 september 2018 (kinderen geboren voor 4 maart 2016)
 • Maandag 5 november 2018 (kinderen geboren voor 6 mei 2016)
 • Maandag 7 januari 2019 (kinderen geboren voor 8 juli 2016)
 • Vrijdag 1 februari 2019 (kinderen geboren voor 2 augustus 2016)
 • Maandag 11 maart 2019 (kinderen geboren voor 12 september 2016)
 • Dinsdag 23 april 2019 (kinderen geboren voor 24 oktober 2016)
 • Maandag 3 juni 2019 (kinderen geboren voor 4 december 2016)
 • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 31 december 2016). Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2019-2020.